mac laddare
Alla Inlägg

Macladdare och strömstyrkor

Varje macladdare har en viss strömstyrka som är perfekt anpassad till den modell av MacBook som den är avsedd för. Vilken strömstyrka som används beror dels på skärmens storlek och dels på processorns kraft. En MacBook på 17 tum behöver helt enkelt mer ström än en MacBook Air och därför är också strömstyrkan på adaptern större för den förstnämnda. För Apples macbookladdare för MacBook med MagSafe-kontakt finns tre strömstyrkor, specificerade i olika watt-tal, nämligen 45 W, 60 W och 85 W. Den minst kraftfulla adaptern är till för MacBook Air, medan de två övriga är avsedda för MacBook Pro. Dessa två passar dock inte till alla modeller av MacBook Pro. För den senaste generationen av MacBook Pro med den nya retina-skärmen krävs en kontakt av typen MagSafe 2.

Förutom specialfallet med MacBook Pro och MagSafe 2-kontakten finns det dock inte särskilt många andra saker att tänka på. Skulle man ta en slumpmässigt utvald adapter och använda den på en slumpmässigt utvald MacBook från 2006 och framåt (då MagSafe-kontakten introducerades), så skulle datorn förmodligen fungera mer eller mindre utmärkt. Värt att notera är att det alltid finns en risk med att använda en macladdare med ett lägre watt-tal än det rekommenderade. För det motsatta förhållandet uppstår sällan problem.